Започна кампанията по плащане на местните данъци за 2023 година, съобщават от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. От днес – 20.02.2023 г., гражданите могат да платят задълженията си за данък сгради и такса смет. В община Варна няма промяна в размера на налозите от миналата година. Информация за размера на задълженията може да се получи на гише „Информация“ в дирекция „Местни данъци“  бул. „Сливница“ № 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: първата – до 30.06.2023 г., а втората –  до 31.10.2023 г.  До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2023 г., до 30.04.2023 г., до 31.07.2023 г. и до 31.10.2023 г.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

• На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:

– бул. „Сливница“ № 191 (сградата на Изчислителен център) работно време с граждани: 09.00 ч. – 17.30 ч.

– бул. „Ген.Колев“ № 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00 – 17.30 ч.

– бул. „Осми Приморски полк“ № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45 ч.; 12:00-12:30 ч.; 15:00-15:15 ч.

– ул. „Народни будители“ №2 (сградата на Район Аспарухово), работно време с граждани: 09.00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45ч.; 12:30-13:00ч.; 15:00-15:15ч.

– кв. „Виница“, (сградата на Кметство Приморски), работно време с граждани: 9:00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45ч.; 12:30-13:00ч.; 15:15-15:30ч.

 • В брой или с ПОС на касите на Дирекция „Местни данъци“;

• С виртуален ПОС терминал чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията;

• Централна Кооперативна Банка АД ;

• Банка ДСК, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

• Български Пощи ЕАД;

• Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;

• Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/);

• По Интернет, чрез www.ePay.bg;

• През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

• Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

44 14 00    Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00    Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;  

44 22 00    Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00    Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00    Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

44 28 00    Туристически данък;

44 65 00    Приходи от глоби и санкции;

44 80 13    Такси за притежаване на куче