От днес-1 юни, е активна системата за електронен прием в школите на Общински детски комплекс /ОДК/ – Варна на адрес: https://odk.uslugi.io/

Комплексът е най-големият в страната и предлага обучение през свободното време в над 30 школи, състави и формации в направленията „Наука“, „Изкуство“, „Спорт“. Обучението е изцяло безплатно и всяко дете има право да посещава до две инициативи.

В сайта  на ОДК родителите могат да се запознаят с дейността на школите, възрастта и условията за прием. При записването трябва да се посочи класа, в който детето ще се обучава през учебната 2023/2024 г. Заявление се подава за всяка учебна година, независимо от това дали детето е посещавало някоя от школите на ОДК до този момент. Приемат се и деца на чуждестранни граждани, в това число и на украинските бежанци. За да бъдат записани обаче, те трябва да имат ЛНЧ (личен номер на чужденец), съобщиха от пресцентъра на ОДК.Системата за прием ще бъде отворена до 31 август. В този период, родителите имат право и да сменят своите желания. След този срок ще се проведат кастинги за школите, където има повече кандидати.