Всеки запознат с бурното развитие на община Ветрино е свидетел на разрастването на площите, залесени с дървета. Те стават все повече и повече и дори човек, който просто минава оттук, със сигурност ще се натъкне на някой нов парцел земя, облагороден по този начин. 

За да може да се гарантира правилното развитие на новите насаждения, те се нуждаят от регулярно снабдяване с вода през първите две-три години. За това, разбира се, е помислено и цял екип от хора, поддържащи зелените площи в Исторически парк и село Неофит Рилски, целодневно са ангажирани с постоянното поливане чрез водоноски. От началото на залесителната кампания преди две години до сега неуморно и безспирно тези хора са се посветили на тази дейност и обгрижват младите дървета дори в близки села като Габърница и Староселец. 

Това направление е от основна важност в плановете за развитието на общината и включва постоянни залесителни кампании. Логично се стигна до момента за намиране на трайно и устойчиво решение, свързано с улесняването на ежедневните задължения на екипа, отговорен за зелените площи. 

Така се роди идеята за изграждането на поливна система за четири парцела новозасадена гора на площ от 70 декара в близост до Фестивалната зона над Исторически парк. 

Идейният проект и остойностяването на цялата инвестиция бяха изготвени от Ивайло Иванов, както и обявяването му като кампания във Фондация „Въздигане“. Много хора откликнаха веднага и се включиха всеки според възможностите си – някои от участниците подкрепиха финансово инициативата, а други – чрез своята помощ. Имаше хора, като Янко Христев от Пловдив, който освен че организира пристигането на част от нужните материали от Пловдив, подкрепи финансово тази инициатива. Той пътува от Пловдив рано сутринта и остана почти до полунощ, за да преминат първите оперативни тестове на новата напоителна система. 

Инсталацията е така проектирана, че напълно освобождава ангажираните хора от поддръжката на конкретните площи и те могат да насочат усилията си в допълнителни нови дейности. Основното захранване с вода става от Исторически парк, като е предвиден и междинен съд, в който могат да се добавят обогатяващи почвата и подхранващи дърветата хранителни разтвори в определени моменти от годината, така че на растенията да им бъде осигурена възможно най-добрата среда за тяхното укрепване и развитие. 

Всички тези 70 декара могат да бъдат полети чрез натискане на бутона на всеки смартфон или чрез предварително зададен график на поливане, който абсолютно изключва човешката намеса. 

Друго огромно предимство на тази система е, че тя е проектирана изключително точно и подава необходимото количество вода на всяко едно дърво на най-правилното място – в неговите корени. Така икономията на вода е огромна и в същото време резултатът е много по-добър. От тук нататък всяко дърво ще получава малко, но редовно количество вода, което е най-добрият възможен вариант в първите години от неговото развитие. 

Това е първата напоителна система от такъв мащаб и със сигурност няма да е последната. Вече се обмислят проекти и изпълнение на други такива поливни системи в общината. По този начин с всички предварителни усилия, положени още при залесяването, само след няколко години община Ветрино ще се слави с новозасадени масиви, които ще бъдат огромни по размери и площ поради правилната и систематична работа в тази посока на много обединени хора!

ИЗТОЧНИК krasivovetrino.bg