Изследват говора на децата във варненските ясли

Специалисти и студенти от Медицинския университет във Варна ще изследват говора на малчуганите в детските ясли. Работата им е част от пилотния проект на Програма за подобряване на говорната среда при деца от 24 до 36 месечна възраст, който започва общинската дирекция „Здравеопазване“.

Целта е да се проследи речниковият запас на децата в яслените групи и да се предприемат действия за подобряване на възможностите им за комуникация. Според експертите децата на тази възраст трябва да чуват и обменят около 1200 думи на час. Така могат да развиват говорните и интелектуалните си способности и да постигнат по-добри успехи в училище на по-късен етап.

Проектът ще се проведе в два етапа. В първия в продължение на седмица екипът с ръководител проф. д-р Виолета Йотова ще измерва количеството говор при децата в няколко варненски ясли. Във втория медиците и студентите, съвместно с персонала на детската ясла, ще провеждат в продължение на 5 седмици активни занимания с децата.

След отчитане на положителни резултати програмата ще бъде въведена във всички  ясли на територията на община Варна и ще се предложи на национално ниво.