Акционерите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД извършиха промени в управителните органи на дружеството на свое заседание вчера, научи ексклузивно медийна компания „Добруджанска трибуна“

За прокурист е назначен Панайот Панайотов, досегашен юристконсулт на дружеството. Същият е юрист по образование и има управленски опит от фирма в Шумен, където е ръководел 600 служители.

От борда на директорите, по нейно желание, е освободена Детелина Николова. Същата е общински съветник от ГЕРБ и в началото на годината декларира, че има трудово-правни отношения с ВиК, тъй като е член на борда на директорите. Според новите изисквания на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, считано от 1 януари 2020 г., членовете на общинските съвети са задължени да декларират отношенията си с фирми и лица и ако те противоречат на нормативния акт, трябва да изберат дали да ги прекратят и да останат съветници или да напуснат мини парламента. Детелина Николова е заявила, че желае да напусне борда на директорите на водното дружество и да запази изборната си длъжност – като общински съветник от ГЕРБ.

На събранието на акционерите е решено в борда на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ АД да остане досегашният член Мария Тодорова – представител на МРРБ, респективно на държавата. Тя е със статут зам.-председател на борда на директорите.

Като член на борда е определен досегашният изпълнителен директор на дружеството – Саркис Караджиян. Той изпълняваше временно последната функция, след като инж. Тодор Гикински бе отстранен със съдебно решение от поста във връзка с водено срещу него разследване. Саркис Караджиян беше председател на борда на директорите по-рано като представител на „Водоснабдяване и канализация Бургас“, което е акционер заедно с държавата в добричкото водно дружество.

Самият инж. Гикински, към когото прокуратурата трансформира претенциите си от търсене на наказателна отговорност в административна, е определен от акционерите за председател на борда на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ АД.

По правило прокуристът ще се отчита пряко на председателя на борда на директорите – в случая Панайот Панайотов – на инж. Тодор Гикински.

Пред репортер на медийна компания „Добруджанска трибуна“ прокуристът и председателят на борда на директорите декларираха, че ще продължат да работят за стабилизирането на дружеството и ще бъдат безкомпромисни – с всички сили на закона, срещу некоректните клиенти.

Припомняме, че на 13 януари 2020 г. МРРБ обяви конкурс за членове на борда на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.
Часове по-късно стана ясно, че държавата учредява държавен воден холдинг, в който се обединяват всички ВиК в страната. Мярката бе мотивирана като част от борбата с водната криза в България, а целта – да се стабилизират дружествата, като по-богатите помагат на по-бедните с цел гражданите на републиката да имат вода.
На практика решението за създаването на държавен холдинг анулира обявения конкурс в Добрич.