Две интернет платформи прадлагат комуникация, въз основа на която да проверите коя от формациите, регистрирана на пресрочните парламентарни избори е най-близка до личните ни нагласи и очаквания. Това помага да се направи информиран избор на 26-ти март, категорични са организаторите.

На „Време за избор“ и „Гласоводител 2017“ онлайн може да се попълнят формуляри чрез отговори на въпроси, а резултатите дават на самопроверяващия се отговор кой е най-удовлетворяващия го избор.

След 30-ина въпроси в двете пратформи, основани на основни тези от предизборните програми на различните партийни формации получавате отговор на въпроса: Коя партия е най-близка до мисленето ми и ако изпълни предизборните си обещания, се очаква максимално удовлетвореност за проверяващия се?

2

3

Отговорът на въпросите отнема минутки, а резултатите са повече от интересни.

RNS