Исторически парк – Неофит Рилски е втори в класацията за „Туристическа атракция на 2022 г“. До момента за него са гласували 400 души по-малко от тези за първия – Часовникова кула, Ботевград. В класацията „Изборът на българите“ той отново е заел временно второто място след Монумент „Света Богородица“ в Хасково. Разликата с първия е само 53 гласа. Община Ветрино, в която е Историческия парк също е заела временно второто място след Община Ловеч.

Ако искате да подкрепите Исторически парк в село Неофит Рилски можете да гласувате на:

https://www.tourismawards.bg/attraction-22/…
https://www.tourismawards.bg/bg-choice-22/…
https://www.tourismawards.bg/municipality-22/…

https://www.tourismawards.bg/attraction-22/?fbclid=IwAR3voXYxYFf-89Sq8VxjHczH0yeEQYSFFVE-xZ48LJdWeKUSntU5gs79H-c#histpark

Исторически парк в с. Неофит Рилски се намира на 33 км от Варна. В него посетителите се отправят на пътуване във времето, пренасяйки се до 10 хиляди години назад във времето в епохите Халколит и Неолит. Запознават се с траките, славяните и прабългарите. Гостите се докосват до бита и културата на народите, населявали българските земи, като преминават през селища от всяка епоха, изградени от пълноразмерни и автентично построени сгради с всички характерни белези и предмети от периода, включително най-старото обработено злато в света, първия открит жезъл – символ на царска власт, единствения в света възстановен тракийски дворец, тракийски храм на Богинята майка, три тракийски гробници, представящи различни типове погребални ритуали, укрепено славянско селище и прабългарски стан, в който през 2020 година е съграден и образец на масивен Владетелски дом от края на 7-8 век, припомня tourismawards.bg.