Служебното правителство промени статута на сграда и я предостави на Община Тервел за изграждане на кризисен център, в който ще бъдат приютявани хора и семейства без жилища, както и обществена трапезария на своето редовно заседание вчера.

Министерски съвет одобри също промяна в РМС № 888 от 2020 г., с което имот – публична държавна собственост, се обявява за имот – частна държавна собственост и се прехвърля безвъзмездно на община Тервел, област Добрич.

Съгласно приетата промяна в т. 3 на Решението думите „за обособяване на площадна зона на града“ се заменят със „за предоставяне на социални услуги чрез създаване на общински „Кризисен център за подкрепа и обществена трапезария“ и общински жилища за настаняване на лица и семейства с установени жилищни нужди“.