Всеизвестно е, че по времето на 12-е години кметуване на Цонко Цонев,  Община Каварна извършва серия от сделки, някои от които – скандални. Продадени и заменени са общински терени. Дали от това произтича друга полза, освен т.нар. рок концерти, тепърва ще Ви разкажем с документи.

Какво реално се случва:

На 1 септември Цонко Цонев сключва договор за замяна с „Карвуна – МА“ ЕООД. Според клаузите му кметът дава поземлен имот с площ 1 579 кв.м срещу сграда на в Каварна, намираща се на ул. „Добротица“ 22A със застроена площ 833 кв.м.

Общинският терен се намира на крайбрежната зона и по пазарна оценка струва 190 000 лв. Пазарната стойност на пирамидалната постройка в центъра на Каварна е 190 000 лв.

Данъчната оценка на урбанизирания терен е 18 714,90 лв. Данъчната оценка на сградата е 236 084,70 лв.

В документите, с които разполагаме, изрично е записано, че общинският терен на крайбрежната зона е урбанизиран по действащият ПУП на Каварна.

Сградата, получена от заменката е била сграда за култура и като такава се води до ден днешен.

Договорът за гласуваната от ОбС-Каварна, заменка, и заповедтта за същата са с една дата.

10

14=1

Наша проверка установи, че заменката е станала след два неуспешни опита въпросният парцел да бъде продаден. Самата заменка е станала, след като пътят през него е бил в плана на Каварна.

Следва Община Каварна да извърши проверка на казуса и да уведоми обществото за случващото се.

Начало