В понеделник, 27-ми септември 2021г.,  Общински детски комплекс в град Каварна открива своята творческа година. Заниманията по интереси в Детския комплекс се провеждат ежедневно в около 25 малки групи. Всички форми са безплатни.

Тази година ОДК предлага следните клубове водени от педагозите, както следва:

Клуб „Керамика“ – Тодор Червеняков;

Клуб „Изобразително изкуство“ – Ивелина Георгиева;

Клуб „Стъклопис“ – Ивелина Георгиева;

Клуб „Квилинг“ – Ивелина Георгиева;

Клуб „Приложни изкуства“ – Сидерина Йорданова;

Клуб „Работа с приложни материали“ – Сидерина Йорданова;

Клуб „Журналист“ – Десислава Якимова;

Клуб „Родолюбие“ – Десислава Якимова;

Клуб „Религия и православни ценности“ – Десислава Якимова.

Поради епидемиологичната обстановка официално октриване тази година няма да има, но всички записали се ученици следва да се явят в уговорените с ръководителите часове за започване на занятията от новата учебна 2021/22 година.