Втори ден управляващите мълчат за поредното нарушение на мерките във връзка с пандемията по време на националния събор на ГЕРБ-елита. Кой – кого да глоби заради наблъсканите един до друг партийци, повечето и без защитни маски, въпреки изричните забрани за спазване на дистанция поне от метър и половина при масови мероприятия. Ще го направят ли компетентните органи или управляващите са над правилата, които сами са определили и изискват от всички други да се спазват?

герб, сбирка

На 4 август има издадена заповед от Министерство на здравеопазването, че се разрешава провждането на спортни мероприятия при заетост на местата до 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение. Указано е при до 1 000 души в сектор, при сядане през седалка и при спазване на физическа дистанция от метър и половина между присъстващите.

заповед

Същият ден ГЕРБ организират събитие, което се провежда на следващия. На самото събитие се вижда че целия парк е със седящи и правостоящи, като между седящите няма празен стол или разстояние от метър и половина между столовете.

В същата заповед, издадена на 4-ти август и влязла в сила на 5-ти август, когато е мероприятието на ГЕРБ пише:

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.,

В текста не се оказва дали се отнася за мероприятия на закрито или открито, което следва че се отнася за всякакви мероприятия.

В този ред на мисли искам да попитам:
1. Какъв е капацитета на София Тех Парк?
2. Спазено ли е условието за заетост на не повече от 50% от капацитета
3. Видимо от снимки, видеа на прессъобщения и медии се вижда, че няма разстояние от 1,5 между столовете. Защо това не е спазено?

Още по-интересно е, защо премиерът Бойко Борисов, който официално е под карантина от 24 юли, обикаля страната и събира съпартийци. Той над правилата ли е?

бойко борисовбойко борисовДелян Василев