Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Наказателния кодекс. Това съобщиха от съда, цитирани от БТА.

Става дума за текстовете, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на водач, шофиращ след употреба на алкохол и наркотици. Санкцията беше приета през август миналата година и според полицията превантивният ефект от нея е сериозен. Адвокати пък я определиха като „откровена лудост“.

Текстовете са обект на атака за втори път след тяхното приемане, след като в първите дни на действието им полицията започна да конфискува автомобилите на провинилите се на място. Това наложи изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да издаде методически указания.

Според тях колите на шофьорите, установени от МВР, че карат след употреба на алкохол или наркотици, не следва да бъдат изземвани в рамките на разследването. Те трябва да бъдат приобщени като доказателства, а след повдигането на обвинение на конкретния шофьор, прокурорът внася искане за обезпечаване на отнемането на превозното средство.

Сега в искането на ВКС се посочва, че липсват мотиви към проектите за посочения закон, придружаващи създаването на упоменатите нови разпоредби и указващи причините и технологията на създаването им, съответно смисъла и предназначението им, както и преследваните с тях цели.

„Като се отмине този факт, както и факта на поначало девалвиращата авторитетността на закона липса на ангажираност към спазването на езиковите норми и прецизност при словесното оформяне на нормативните предписания, както и при извършването на чисто технически действия като препращането към точния текст, на който съответства препращащата норма, резултатът от коментираното нормотворчество е превръщане в част от действащото право на текстове, които противоречат на Конституцията, било то изцяло или частично“, пишат върховните съдии.

Допълва се, че четирите разпоредби поставят непреодолими проблеми чрез тълкуване по предписания от Закона за нормативните актове път. Изтъква се, че текстовете въвеждат двусмислени предписания, на постановки, които са в противоречие с фундаментални положения в наказателното право и с режима на основни негови институти, каквито са наказанието и превантивните мерки в Наказателния кодекс.

Според магистратите е нарушен заложеният във фундамента на правовата държава конституционен принцип на законността, като е накърнена предвидимостта в правното регулиране, дестабилизирана е правната сигурност.

Освен това е нарушено е и заложеното в Конституцията правило, както и принципът за справедливостта и юридическото равенство на гражданите, мотивират се от ВКС.