С ресорния зам.-кмет в Община град Добрич ще изясним защо временно изпълняващата длъжност управител на „Градски транспорт“ – Катя Петкова, не е разписала пътните листове за днес на автобусите, както и по каква причина няма човек, който да я замества в това, когато тя по една или друга причина е възпрепятствана да си изпълнява служебните задължения.

Това коментира председателят на ОбС-Добрич – Красимир Николов, минути, след като автобусите на дружеството получиха пътни листове и започнаха да изпълняват курсовете си за деня.

Както вече стана ясно тази сутрин Добрич бе блокиран, след като се оказа, че автобусите на общинската фирма „Градски транспорт“ не могат да работят, защото временно изпълняващата длъжността управител не е разписала пътните листове за деня. Това стана часове, след като ОбС избра нов управител.

Проблемът дойде от това, че пътните листове могат да бъдат подписани от лицензиран служител, каквато е временно изпълняващата длъжността управител. Не знаем защо тя не го е направила. По-странното е, че няма втори човек, който да се занимава с пътните листове, когато тя отсъства. В заповедтта й изрично е записано, че правомощията и задълженията й отпадат след вписването В Търговския регистър на новоизбрания управител, а не след гласуването му в ОбС. Бяхме в дружеството, чийто принципал е ОбС със зам.-кмета и транспортната комисия в местния парламент. Със заповед на кмета бе упълномощен друг лицензиран служител, който около 11 ч. разписа пътните листове на автобусите и те вече изпълняват графика си по линиите на градския транспорт, коментира Красимир Николов. Той уточни, че до момента в ОбС е представяно, че в дружеството няма никакви проблеми, а сега се оказва, че ако управителят отсъства – както днес, не е имало кой да го замести.