Това е една история, по която съдът ще се произнесе има ли полицаи във Варна, които надскачат правомощията си и пишат актове за нарушения на пътя, „изсмукани от пръстите“ или от други телесни части, само, за да изпълнят норматива си от установени. И имат ли те началници, които ги подкрепят, въпреки всичко.

Варненец получава акт, че на 30 октомври 2022 г., движейки се по бул. „Левски“, при ляв завой посока „Осми Приморски полк“ и обратен завой отново към бул. „Левски“, преминавайки през 3 светофара, на неизвестно кой е минал на червен сигнал. Наложена му е глоба от 100 лв. и му се отнемат 8 точки от контролния талон.

На 01.11.2022 г. шофьорът подавам искане за проверка и възражение срещу акта до началника на Второ РПУ – Чавдар Нанков.

10 дни по-късно, на 11.11.2022 г. излиза становище на „Охранителна полиция“ към управлението, че е извършена проверка, която по безспорен начин е установила нарушението и санкцията остава в сила. Категоричните разултати са постигнати след докладни на двамата полицаи, които седейки в патрулка на „Осми Приморски полк“ са видели, че въпросната кола преминава на червено. Странното е, че докладните също са от 11.11.2022 г.

Вече в съдебен спор, започнат от „нарушителя“ са призовани като свидетели двамата униформени. Те дават противоречиви показания за това къде е била полицейската кола. Заявяват, че са написали докладите си още на 30 октомври, но незнайно защо за тях, те са регистрирани в документацията на Второ РПУ чак на 11.11.2022 г. Те не успяват да конкретизират на кой от светофарите точно е преминал на червено частният автомобил. Не предоставят и записи от камерите, които са инсталирани в района, за което има изрични указателни табели. Фактите в акта са толкова оскъдни, че може да се разбере какво според униформените се е случило, само ако се стигне до съд и се направи опит за изясняване на обстоятелствата. Става ясно, че „нарушението“, описано в акта, няма как да е извършено на визираните от служителите на реда дати.

Като цяло в ситуацията Второ РПУ разчита на „уважението“ към служителите на реда и надеждата, че всяка дума и акт на полицаи императивно са верни. Никой няма да ги оспори и подложи на ревизия.

Очакваме да разберем на какво мнение е съдът, който не би трябвало работи с разнобойните твърдения в „честната дума“ на двама полицаи, които заедно с началниците си не случайно два пъти отказват да предоставят записите от патрулката и от светофарната уредба, за да докажат верността на твърденията си и основателността на акта.