Министерството на отбраната ще каже от кой представител на  ръководството на ВВМУ-Варна, ще потърси персонална отговорност за съставения акт от 240 000 лв., с който са нанесени вреди на бюджета му. Това е едно от питанията, зададени по Закона за достъп до обществена информация.

Повече от интересно е как МО смята да си възстанови щетата и дали други негови поделения управляват по този укорим начин собствеността и средствата му.

Както вече стана ясно, от назначаването на комодор Боян Медникаров през 2011 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не е плащало задълженията си към община Варна. След като били натрупани над 1 100 000 лв. дължими данък сгради и такса смет, на висшето училище е съставен акт в размер на 240 000 лв.

В момента тече прокурорска проверка, която ще се произнесе кой е нанесъл щети на бюджета на Министерството на отбраната. Резонно на виновния трябва да бъде потърсена наказателна отговорност за длъжностно престъпление в продължителен период от време, довел да щети на държавна структура в особено големи размери.

Тъй като е ясно, че МО ежегодно е превеждало на ВВМУ-Варна, сумите за местни данъци и такси, предстои да се изясни как Министерството на отбраната е приключвало през годините 3-месечните, 6-месечните и годишните си баланси.

Финансисти припомнят, че ако преведените от МО към ВВМУ-Варна, целеви средства са харчени за друго, това е криминално престъпление.

Ако парите са връщани в МО, то ведомството се е оказвало с един сериозен излишък от над 250 000 лв. ежегодно. Как е осчедоводяван и как е приключван счетоводния баланс, са въпроси с престоящи отговори.

Ако парите не са се връщали, би било интересно да се знае къде са отишли, след като с тях очевидно не са плащани задълженията към Община Варна. В случай, че има документи за своевременно плащани данъци и такси, то те със сигурност са фалшиви. Задължение на прокуратурата е да докаже кои са извършителите и на това престъпление.

СНИМКА ВВМУ-Варна
RNS