Над 550 ученици от 8 до 12 клас от 5 професионални гимназии във Варна са в дуална система на образование. Учениците се обучават в различни професионални направления – химични продукти и технологии, машиностроене, металообработване, производствени технологии, строителство, администрация и управление.

Това стана ясно по време на регионална среща за дуално обучение по австрийски модел „Бизнесът за образованието“.

Системата на дуалното професионално образование се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището се реализират директно на пазара на труда. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение, отчете по време на срещата заместник-кметът с водещ ресор образование Павел Попов.

Събитието бе част от проекта  „Дуално обучение в България“ (GODUAL) при Стопанска камара Австрия. На срещата бяха представени добри практики от дуалната система на обучение в страната, споделени от участващите компании, професионални гимназии и ученици. В срещата участваха представители от 20 фирми и бизнес организации и 11 училища. Сред гостите беше и Филип Купфер, директор на Advantage Austria.