Община град Добрич получи престижна награда на Националната асоциация за социална отговорност, съобщиха от канцеларията на кмета Йордан Йорданов.

От 23 до 25 юни, в КК“ Златни пясъци“ се проведе годишния Национален форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“, организиран от Националния алианс за социална отговорност.

При раздаването на годишните награди на НАСО, Община град Добрич получи награди в две направления:  В категория “ Социални услуги“ награда за успешно участие в процеса на деинституционализация и реализиране на добри практики получи Комплекса за социални услуги, предоставящ резидентна грижа за деца и младежи с увреждания и в категория Общини – награда за устойчиво развитие  на партньорството, социалните политики и услуги за Община град Добрич.

Наградите са своеобразно признание за труда и усилията на всички хора, които предоставят социални услуги и подкрепа на уязвими групи в град Добрич, както и на усилията на Община град Добрич да развива непрекъснато услугите в социалната сфера.