На изпроводяк: „Борисов-2“ пръсна 200 хил. лв. само за един анализ

На 25 ануяри, два дни преди официално да сдадат властта, отиващото си правителство на Бойко Борисов и сподвижниците им пръснаха нови 200 хил. лв. Средствата са предвидени само за изготвянето на един единствен анализ – за оценка на изпълнението на европрограмата „Добро управление“ от февруари 2015 г. до края на 2016 г. Обществената поръчка е обявена от дирекция „Добро управление“ на МС, която се явява управляващ орган на програмата. Срокът за изпълнение на заданието е 31 август 2017 г.

„Изпълнението на настоящата поръчка ще доведе до разработване на независим анализ и да се оцени изпълнението на логиката на интервенции, на целите и на системата от индикатори на ОП „Добро управление“. Ще се идентифицират факторите, влияещи върху изпълнението на програмата. Оценката трябва да определи основните проблеми и добрите практики, както и да формулира препоръки за изпълнението на аналогични бъдещи дейности“, пише в документацията на поръчката.

Европрограмата „Добро управление“ е с бюджет от близо 336 млн. евро, които трябва да се усвоят за електронизиране на администрацията, електронно правосъдие. Преди седмица стана ясно, че 5 млн. лв. са предвидени за неправителствени организации, които да изготвят анализи на съдебната реформа. Данните за изпълнението на програмите от програмен период 2014-2020 година показват, че ОПДУ е с най-ниско ниво на усвояемост.