Във вторник след Великден почитаме Божията майка. Денят е наречен Светли вторник.

След Великден започва Светлата седмица. Нарича се така, защото възкресението на Христос донася просветление за всички.

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни. Не се пости.