Повече от година е била необходима на Административен съд Варна да насрочи и проведе първото открито съдебно заседание по административно дело, образувано по протест на Районна прокуратура – Варна, срещу главния архитект на Община Варна – Виктор Бузев. То е за разрешено поставяне на преместваеми обекти на територията на комплекс „Хоризонт“ – безвъзмездно, върху държавна земя. Междувременно съдията по делото не е сметнал, че разпореждането с държавна собственост в Морската градина, има значение за варненци и делото не е включено в списъка с обществено значимите. От своя страна комплекс „Хоризонт“ си рекламира градината, в която ще е повече от смешно, ако преместваемите обекти са от същите по делото. Естествено, в казуса е замесено името на бившите областни управители – Стоян Пасев, и наследникът му – Благомир Коцев – син на един от дружеството, собственици на комплекс „Хоризонт“.

След публикация в „Дневник“ под заглавие: „Главният архитект на Варна разрешил безвъзмездно ползване на два държавни имота“, очевидно стъпила на информация от Административен съд Варна, отправихме писмено запитване до председателя – Елена Янакиева, защо няма официална информация от инстутуцията за делото. В отговора си Янакиева уточнява, че съдията по делото преценява дали то е от обществен интерес, т.е. да бъде предоставено на журналисти за информиране на гражданите, или не е. Допълва още, че е публикуван протокол от делото – за което впрочем не е съобщено, че съществува, и всеки може да се запознае с него.

Уточняваме, че това лесно би станало, ако хвърля боб и му се даде, че има такова дело.

Наша проверка установи, че докладчик по делото е Наталия Георгиева Дичева.

протокол от заседанието можете да прочетете тук

В изпратено по-късно съобщение се казва:

И докато се чудя случайно ли е това дарение на терен за 10 преместваеми обекти, дали то е свързано по някакъв начин с наследяването на поста областен управител от Стоян Пасев за Благомир Коцев, има ли корупционни практики в „затаяването“ на информацията за делото, дали то е свързано с опит „тихомлком“ да се вземе решение, отнемайки се правото на обществен контрол над институциите и т.н., „Хоризонт“ си рекламира прекрасната градина.

Както е ясно – празно няма, докато умните се наумуват, щурите се нащуруват. Тук става въпрос за сериозни мъже, общински и държавни, няма да позволят на някакво си дело да попречи за трупането на капитали.

Ако се окаже, че въпросните 10 преместваеми обекти са монтирани на държавен терен, за което бизнесът няма да плати нищо, защото главният архитект и бившият областен управител са търсили вратички в закона – спорно колко успешно, тогава ще е ясно, че не, никой от гореизброените никак не е нагъл.

Дали същите „усвояващи“ ще са така ларж, ако някой се разпореди с частната им собственост – безплатно да се ползва от друг с цел печалба, е нов въпрос. За държавното – може и така, според тях!