Община Добрич осигури нови автомобили за погребалната дейност на Общинското предприятие „Обреден дом“ и за услугата Домашен социален патронаж, съобщиха от канцеларията на кмета Йордан Йорданов.

Колите са закупени след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

Специалният автомобил за погребалната дейност е брандиран и ще замести старите автомобили, които са амортизирани и морално остарели. Той вече обслужва погребалната дейност на Община Добрич.

Автомобилът на Домашния социален патронаж ще се използва за нуждите на услугата и разноса на храна. Той е лекотоварен и е пригоден специално за предоставянето на храна на потребителите на Домашния социален патронаж.

С двата автомобила Община Добрич подновява автомобилния парк за потребностите на гражданите.