Община Варна внесе днес сигнал до прокуратурата за умишлено разхвърляне на боклуци около контейнерите в града. В сигнала се посочва, че в периода март-юни т. г. са зачестили злонамерените прояви на вандализъм, състоящи се от умишлено изваждане на отпадъци от съдовете за смет, както и разпиляването им около тях. Действията са констатирани както от служители на Община Варна, така и от получени множество сигнали на граждани. В сигнала до прокуратурата са посочени 16 критични точки, приложен е снимков и писмен материал от свидетели.

Темата бе разисквана на извънредна среща днес, свикана от кмета на Варна Благомир Коцев. В нея участие взеха представители на „Общинска полиция“, ОД на МВР, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Областна администрация и сметопочистващата фирма. Присъстваха също заместник-кметовете по обществен ред и сигурност Илия Коев и по правни въпроси Диан Иванов.

По време на срещата бяха набелязани мерки за справяне със ситуацията, част от които са съвместни проверки между представители на общинската дирекция „Екология и опазване на околната среда“ и „Общинска полиция“. Съдействие по въпроса ще има и от страна на органите на МВР и РИОСВ. Не е изключено провеждането на акции от различен характер, насочени както към физически, така и към юридически лица.

По-рано тази седмица кметът Коцев разпореди да се извършват масови проверки за нерагламентирано изхвърляне на боклук от страна на търговски обекти и граждани. В рамките на усилията за подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в града беше разработен и наложен и нов график за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци. Те могат да се поставят близо до контейнерите през цялото денонощие, но само в определения за района ден:

  • Район „Одесос“ – понеделник
  • Район „Приморски“ – вторник
  • Район „Младост“ – сряда
  • Район „Аспарухово“ – четвъртък
  • Район „Вл. Варненчик“ – петък
  • Кметство Константиново – понеделник
  • Кметство Каменар – вторник
  • Кметство Казашко – сряда
  • Кметство Звездица – четвъртък
  • Кметство Тополи – петък

Актуализацията на графика засяга и регламента, по който се изхвърлят ЕГО. Всички отпадъци следва да са поставени така, че да стоят прибрани до контейнерите, а не разхвърляни безразборно. Кашони и хартии задължително се накъсват или нарязват на листи и се слагат един върху друг, за да не заемат излишен обем.