Община Варна въвежда нов график, по който гражданите да могат да изхвърлят едрогабаритни отпадъци (ЕГО). Това са електроуреди, мебели и друга покъщнина, които не се изхвърлят в контейнерите за битова смет, а се поставят до тях, за да се извозвят от сметопочистващата фирма. Графикът включва конкретни дни и часове за всеки район. Ако вещите биват изхвърлени извън определените дни, на гражданите ще бъдат налагани санкции. Това стана ясно днес по време на редовната оперативна среща на кмета Благомир Коцев с администрацията.  

Графикът по райони е следният:
Район „Одесос“ – неделя и понеделник от 7:00 ч. до 16:00 ч.
Район „Приморски“ – събота, неделя и понеделник от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Район „Младост“ – вторник и сряда от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Район „Аспарухово“ – четвъртък и петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Район „Вл. Варненчик“ – четвъртък и петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Кметство Звездица – вторник и сряда от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Кметство Константиново – четвъртък и петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Кметство Тополи – четвъртък и петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Кметство Каменар – вторник и сряда от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Кметство Казашко – четвъртък и петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Във вилните зони важи графикът на съответния район, в който те попадат. Системата се въвежда тестово, предвиден е гратисен период за налагането на санкции, стана ясно на оперативката.

Нов ред предстои да бъде въведен и при изхвърлянето на строителни отпадъци при извършване на ремонтни дейности от домакинствата. Предвижда се всеки гражданин, който планира по-голям ремонт в дома си, да уведомява предварително съответната районна администрация.

Кметът Благомир Коцев нареди на районните администрации да започнат активна кампания за контрол и налагане на глоби при нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от страна на граждани и фирми. Проверките ще се извършват от еколозите по райони, съвместно с Общинска полиция.

От районните кметства отчетоха, че се налагат санкции и на сметопочистващата фирма за неизвозени съдове за смет и необслужени кошчета.