Община Варна организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Провеждането й е в изпълнение на ангажиментите по Закона за управление на отпадъците.

Кампанията ще се проведе в четири поредни дни – от 26 юни 2024 г. до 29 юни 2024 г. на територията на всички райони на общината. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени както следва:

–      Район „Приморски“ – 26.06.2024 г. (сряда),

от 09:00 ч. до 12:45 ч. – пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“ от 13:45 ч. до 17:30 ч. – кв. „Виница“;

–      Район „Аспарухово“ – 27.06.2024 г. (четвъртък),

от 09:00 ч. до 12:45 ч. – пазара на ул. „Моряшка“;

–      Район „Одесос“ – 27.06.2024 г. (четвъртък),

от 13:45 ч. до 17:30 ч. – площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

–      Район „Младост“, 28.06.2024 г. (петък),

от 09:00 ч. до 12:45 ч. – паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138;

–      Район „Владислав Варненчик“ – 28.06.2024 г. (петък),

от 13:45 ч. до 17:30 ч. – паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302;

–      Сградата на Община Варна – 29.06.2024 г. (събота),

от 09:00 ч. до 16:30 ч. – до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“.

От дирекция „Екология и опазване на околната среда“ напомнят на гражданите, че могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

–  Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

–      Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

–      Мастила и замърсени опаковки;

–  Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);

– Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).