В Община град Добрич се получават сигнали за изхвърляне на отпадъци от домакинства не нерегламентирани за това места. При условие, че отпадъците се изхвърлят на нерегламентирани места гражданите подлежат на санкции. Съгласно Закона за управление на отпадъците санкциите за физически лица са от 300 лева до 1000 лева.

Припомняме на гражданите, че от 01.08.2022 г. вече имат възможност да предават безплатно своите отпадъци на Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Тя се намира в ж.к. „Балик-Йовково – юг“ на ул. „Христо Ботев“ №68 /след обръщалото в ж.к. „Балик“/ и е с работно време от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 ч.

От нас зависи да живеем в чист и подреден град!