Община град Добрич очаква Вашите предложения за носители на  Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката по повод 1 ноември – Ден на народните будители, до 20 септември.

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката се връчват всяка година и имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката. Правилникът за присъждане на Годишните награди „Добрич“ е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич.

Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич.

На основание чл. 9 (1) от Правилника имате възможност до 20 септември 2023 година да представите писмено Вашите мотивирани предложения до кмета на Община град Добрич за носители на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката.

Наградите ще се присъждат за постижения през периода от 1 септември 2022 г. – 1 септември 2023 г.

Можете да направите и предложение за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите.

Предложенията се подават  в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.