Община Добрич е на престижна позиция в рейтинга на активната прозрачност на „Програма достъп до информация“ за 2020 година, съобщават от местната администрация.

От „Програма достъп до информация“ са публикували резултатите от ежегодния рейтинг на активната прозрачност. Нивото на прозрачност през 2020 г. е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.

В рейтинга на българските общини с общ сбор от 86,5 точки, Община Добрич е оценена на 9 място сред 265 институции. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

От местната администрация посочват още, че през годините Община Добрич винаги е заемала престижни позиции за своите активни действия за прозрачно и открито управление. Независимото проучване на „Програма достъп до информация“ е доказателство за успешните практики на Община Добрич за публичност в процеса на предоставяне на информация.