От днес Община град Добрич започна предоставянето на топъл обяд у дома. Дейностите са в изпълнение на договор № ФС01-1245/10.09.2020 г. сключен с Агенция за социално подпомагане във връзка с проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич“ финансиран по Целева Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“, съобщиха от канцеларията на кмета Йордан Йорданов.

Стойността на договора е в размер на 9 570 лв.

Дейностите по проекта включват: Осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, както и оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор. По проекта се подпомагат 150 представители на целевите групи за периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г. Те ще получават храната си до адрес при спазване на всички противоепидемични мерки.

Целевите групи по проекта са:

             Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под задължителна карантина;

             Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

             Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Проектът цели да подпомогне уязвими лица от целевите групи в период на обявено извънредна епидемична обстановка на територията на Република България в условията на световна пандемия. С цел опазване на рисковите групи и спазване на противоепидемичните мерки ще се предоставя топъл обяд и съпътстваща подкрепа. Осигуряването на съдействие при пазаруване на най – необходимото – лекарства и хранителни продукти, в ежедневието на целевите групи ще допринесе за изпълнение на заложените в страната  противоепидемични мерки, ще се ограничи потока на хора и ще се подпомогнат и осигурят най – нуждаещите се.

СНИМКАТА е илюстративна