Община Каварна получава 74 920 лв. по проект „Красива България“. С тях и общинско съфинансиране до 166 489 лв., ще бъде ремонтирана административна сграда в центъра на града.

Техническият проект за обект „Текущ ремонт на покрив и фасади обществено обслужваща административна сграда“ е по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

каварна, ремонт

Целта на проекта е подобряване на безопасността и комфорта за работещите служители, както и понижаване на експлоатационните разходи на сградата, което ще се постигне чрез текущ ремонт на покрив, при който ще се премахне амортизираната част и ще се възстановят обрушените от атмосферните влияния външни мазилки по фасадите на сградата.

каварна

Имотът, в който е разположена обществено обслужващата административна сграда се намира в Каварна, на ул. „Добротица 27. Сградата има важно значение за града и в нея се развива широк обхват от дейности. На първи етаж се помещават Обреден дом, на втори етаж Консултативен център на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Психолог в общински консултативен център по проблемите на децата и младежта и сектор Култура при Община Каварна.

каварна, дограма, ремонт

Сградата е паметник на културата от местно значение, фигуриращ под номер 1183 в списъка на паметниците на културата от местно значение на територията на гр.Каварна на Министерство на културата, деклариран като такъв с писмо № 4726 от 10.12.1998г.

каварна, ремонт

Строежът започва през 1888г. и завършва през 1906г. В началото част от нея е за жилищни нужди, другата – за хотел.

През 1964г. сградата е преустроена в поликлиника на втория етаж и дюкяни на първия.

През 2000г. Община Каварна става собственик на целият имот и сградата е адаптирана за нуждите на администрацията, като изцяло е запазена нейната автентичност в интериора и фасадата.

Сградата отдавна не е реновирана. През минали години е сменена част от дограмата. , има отчасти сменена дограма от минали години.

Външната мазилка е стара, в лошо състояние – напукана и обрушена, от където сградата е в изключително неугледен вид. В крайно критично положение е остарялата и амортизирана дограма в югоизточната част на втори етаж.

В критично състояние е покривът. Това е породило течове, а те са увредили част от конструктивните елементи от покрива, заедно с ребра, летви и покривно покритие.

Заради остарелите и амортизирани дървени прозорци с единично стъкло – неотваряеми, при слънчево време помещението бързо прегрява, а при проливен дъжд и силен вятър се пропуска вода в помещенията. Спомагателните помещения по таванската част са с овлажнени и повредени стени поради течове.