В изпълнение на залегналите мерки в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна 2020 г. – 2024 г., Общинска администрация Каварна стартира кампания за безплатна кастрация на домашните кучета, отглеждани на територията на общината.

Собствениците на домашни кучета, желаещи да се възползват от кампанията за безплатна кастрация, следва да подадат в срок до 17:00 часа на 13.12.2021 г. в деловодството на Община Каварна заявление в свободен текст.

В заявлението трябва да бъдат посочени трите имена, адрес и телефон за обратна връзка на собственикът на кучето, както и да бъдат приложени копия на следните документи:

  • Документ, доказващ административната регистрацията на животното в Община Каварна;
  • Ветеринарномедицински паспорт на кучето.

Кастрирането на животните ще става от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинска амбулатория в гр. Каварна, по реда на постване на заявленията, придружени с необходимите  документи.

Собствениците на домашни кучета ще бъдат допълнително информирани от ветеринарният лекар за точния ден и час за извършване на кастрацията.

       Защо да участвам в кампанията:

  • Пестите разходи – цялата процедура по извършване на кастрацията е безплатна за Вас.
  • Пестите такси – съгласно нормативната уредба, всяко куче е освободено от годишна такса, която е в размер 10 лв..
  • Кучето е по-здраво – доказано е, че кастрираните кучета са по-здрави и живеят по-дълго, при нормален начин на отглеждане.
  • Кучето остава пазач – доказано е, че след кастрация, животното не променя охранителните си навици.
  • Методът чрез кастрация, получил признание и от Световната здравна организация, е най-хуманният начин за намаляване на броя на безстопанствените кучета, чиято популация често е пряко обусловена от домашните четириноги.