Общинската избирателна комисия в Провадия отказва да изпълни искането на ДАНС за отстраняване от длъжност кмета на града Жоро Илчев. На заседанието, приключило преди минути, 8 души са били „ЗА“, 5 – „ПРОТИВ“. За да бъде удовлетворено искането на Териториалното поделение на ДАНС във Варна, не е стигнал 1 глас.

Припомняме, че в края на март ОИК Провадия откри процедура по чл.42 ал.3 от ЗМСМА по депозирано писмо  от ТД „Национална сигурност“  съдържащо  твърдение за нарушение на чл.41 от ЗМСМА от кмета на община Провадия – Жоро Илчев.

Очаквайте подробности!