На 13 декември 2017 год. подсъдимият подписал и подал декларация пред служител от Сектор”Пътна полиция” на МВР – Варна, в която заявявал, че свидетелството му за управление на МПС е изгубено. Декларацията била подадена с цел издаване на дубликат от документа. В действителност шофьорската книжка на подсъдимия била отнета няколко месеца преди това от компетентните власти в Германия, заради извършено нарушение на законодателство за движение по пътищата – шофиране в нетрезво състояние.

С присъда на немски съд му било наложено условно наказание, както и отнемане   на  правоспособността за управление на МПС за срок от 20 месеца. Преди изтичането на посочения срок се забранявало издаването на нова шофьорска книжка. Тъй като служебната ангажираност на подсъдимия в чужбина налагала придвижване с автомобил, той имал изключителна необходимост от валиден документ за правоуправление, затова на посочената дата през декември 2017 г., под предлог че е изгубил шофьорската си книжка, поискал да му бъде издаден дубликат. Впоследствие, след като компетентните чуждите власти върнали по служебен ред оригиналното свидетелство за управление на МПС, 39-годишният мъж бил подведен под наказателна отговорност.

Заради потвърдената неистина в писмена декларация, която по силата на закона се дава пред орган на властта, подсъдимият  бе признат за виновен в извършването на документно престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. По силата на постигнато между страните и одобрено от Районен съд – Варна споразумение, 39-годишният  мъж бе осъден на лишаване от свобода за срок от 3 месеца. Изпълнението на наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Съдебният акт е окончателен.