Всички граждани на Русия, които учат в чуждестранни университети и са се сблъсквали с нарушения на правата си, могат да дойдат в Русия и да продължат обучението си във водещи руски, съобщиха от Руското посолство. Това е отговорът на призива на украинския министър на образованието, който поиска България (вероятно и други държави – бел. ред.) от солидарност към сънародниците му да изгонят руските студенти. Както и да преустановят работа с руски учени, отнемайки и на двете групи достъпа до всички масиви за знанието.

Сред следните университети:

– Московски държавен университет им. М. В. Ломоносова,
– Санкт Петербургски държавен университет,
– Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“,
– Национален изследователски ядрен университет „МИФИ“,
– Московски физико-технически институт (Национален изследователски университет),
– Московски държавен технически университет им. Н. Е. Баумана,
– Санкт Петербургски политехнически университет на Петър Великии още много други .🇷🇺

Процедурата за прехвърляне на студенти от чуждестранни образователни организации към руски университе.

1. За разглеждане на въпроса за прехвърлянето на ученика, подайте заявление за приложение на свидетелството за периода на обучение и други документи, удостоверяващи индивидуалните постижения на обучающего се (документите се представят според преглед) да научите, когато става въпрос за наличност).

2. Не по-късно от 10 работни дни от датата на получаване на документите, необходими за прехвърлянето, организацията домакиня оценява получените документи по темата за съответствие с изискванията на обучающего, предвидени със Заповедта на Т прехвърляне на ученика в друга форма на ателието организация (Заповед на МОН на Русия от 12.07.2021 г. No 607), и определяне на списък с изучавани учебни дисциплини, преминати практики, извършени научни изследвания, които са в случай на трансфер на обучаващ се ще бъде превъплътен или преизпитан по реда, установен от домакина организация и определя периода, от който ученият ще бъде допуснат да учи в случай на трансфер.

3. В рамките на 5 работни дни от деня на решението за преброяването организаторът издава на обучающего се удостоверение за превод, в което се посочва нивото на висше образование, код и наименование специалност или направления на подготовка или код и на наименуване на с обществена специалност, към която студентът ще бъде Преведено.

4. В срок от 5 работни дни от датата на получаване на документите, предприемащата организация издава наредбен акт за регистрация на трансфера от първоначалната организация на физическото лице, който е изчислен във връзка с тра nsfer. В случай на записване на договори за образование чрез средства на физически и (или) юридически лица, издаващи административния акт за прием по реда на прехвърляне, сключването на споразумението за образование е преди сключване на споразумение.

5. В срок от 5 работни дни от деня на издаване на административния акт за вписване по реда на прехвърляне на студентски билет и запис или друг документ (документи), удостоверяващ обучението в организираната домакиня, издаване на кат с Орого е предвидено от закона на Руската федерация или по местни нормативни актове на организацията домакиня.

Министерство на науките на Русия също реши, че чуждестранните студенти, изпаднали в затруднено положение, ще могат да продължат обучението си в руските университети.Допълнителна информация на телефоните:8 (495) 547-1366 (добре. 7224),8 (495) 547-1366 (добре. 7225).🔗https://is.gd/c8q9MW