Откриха птичи грип в сливенско село

Всички птици в сливенското село Глушник трябва да бъдат унищожени. Причината е откритото заболяване птичи грип. То е доказано с изследвания в лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните.

В селото са 4 екипа на БАХБ, подпомагани от 15 служители на МВР и 15 сътрудници. Мерките включват почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, транспортните средства, дворовете и улиците във и около птицевъдния обект. Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

В селото се отглеждат между 400 и 1000 птици. Областният управител на Сливен Чавдар Божурски апелира към стопаните да проявят отговорност и да предоставят на екипите всички отглеждани птици, за да се предотврати разпространението на заболяването.

Във връзка с констатираното огнище е определена предпазна 3-километрова зона около заразената ферма, както и 10-километрова наблюдавана зона. В нея са включени селата Трапоклово, Драгоданово, Блатец, Жельо войвода, Камен, Тополчане, Сотиря, Горно Александрово и Седларево. В тези зони изрично се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.