Пета година две фирми, собственост на Евгения и Моника Манджукови – майка и сестра на показно разстреляния бизнесмен Борислав Манджуков, дължат близо 4 милиона лева на държавата. НАП не предприема реални действия по събирането на задължението, въпреки, че има имущество, с което то може да бъде обезпечено. Манджукви и зетя – Антон Константинов Оризаров, не само продължават да се разпореждат със собствеността, но и получават десетки хиляди лева наем от нея. В същото време НАП са много стриктни към българи, които не са си платили 20 или 50 лева глоби за неправилно паркиране и даже ги дават на публични изпълнители.

От 2018 г. и 2019 г. са двата изпълнителни листа, които са издадени на фирмите на Манджукови. От тогава, до сега, никой не е предприел реално изпълнение за събирането на задълженията към НАП и ДФЗ. Нещо повече – бизнесменките прехвърлят поставено под запор имущество чрез покупко-продажба на мъжа, с който Моника Манджукова живее на семейни начала. Вместо обезпечението на дълга да бъде изнесено на публична продан за удовлетворяване на вземането в полза на фиска, НАП води дело да докаже, че сделката за продажбата на актива е незаконна. През това време големите длъжници продължават да получават дивиденти от поставените под възбрана имоти, като си позволяват не само почивки в страната, но и и ваканции по света.

Трябва да си голям юрист, за да искаш по съдебен ред да доказваш изрично описано в закон положение. Или умишлено да бавиш казуса, за да изтече давност и задължението да отпадне. След като има образувано изпълнително дело и задължението е обезпечено с имущество, има само 3 варианта на действия. Длъжникът внася задължението в пълния му размер + лихвите по него. Длъжникът и НАП се споразумяват за разсрочено плащане на дълга. За това е нужно първият да внесе поне 30% от задължението – в случая на манджукови поне 300 000 лв. и да продължи всеки месец с вноски до пълното издължаване. Третия вариант е конфискуване на обезпечението. Ако то покрива и лихвите, всички възбрани към длъжника трябва да се свалят.

В случая с Манджукови не е приложена нито една от законовите практики. В същото време НАП изпраща уведомителни писма на електронните пощи на шофьори, които не са платили глоби от по 20-50 лв. Съдържанието на последните е само уведомително и заплашително. В него няма реални сметки, по които човек и да иска, да може да плати глобата си. Нужен Ви е истински професионалист, за да открие сметката, по която се погасява задължението. Ако това не бъде сторено, започват телефонните обаждания. От тях научавате, че с няколко подобни към неплатили глоби, НАП събирал задължения като на Манджукови- над 3,5 млн.лв. Друг е въпросът, че държавата харчи повече пари за събирането на тези неплатени глоби от размера на същите. Накрая се образува изпълнително дело и се налагат запори върху сметки и имущество. Обикновенно нормалните граждани междувременно са платили глобата си, респектирани от законите, за разлика от НАП и Манджукови.

Повече от интересно е какво и кой тряба да направи, за да бъдат събрани задълженията на Манджукови и още колко такива юнаци като тях има в държавата, към които НАП е лежерна за разлика от нервността й по отношение на глобените за неправилно паркиране.

Антон Константинов Оризаров (вляво на снимката – бел.ред) и Евгения Манджукова (в центъра с вдигнатата чаша вино – бел. ред.) – нещо като майката и таткото на един от по-главните герои във видеото

ВИДЕО Boni (Official) Семейство Манджукови са така притеснени от запорите на НАП и липсата на реални действия по събирането на задълженията им от близо 4 милиона, че си пийват винце докато участват във видео на чалга изпълнителка, озаглавено „Честито!“