Подкрепете онлайн Петицията в подкрепа на социалните работници и служители за достойно заплащане на труда им и подобряване условията, при които работят.

Припомняме, че социалните работници и служители в териториалните Дирекции „Социално подпомагане” обслужват над 3 милиона от населението на България. Сред тях са деца, възрастни, инвалиди и трайно бедни хора. Реално те са буфера между неатрактивните решения на държавата и реалните потребности на нуждаещите се. Освен личните и професионални качества, които трябва да имат, всички те работят в абсурдни условия. Почти в цялата страна трудещите си в териториалните дирекции имат обзавеждане, изхвърлено като остаряло, счупено и неудобно от други държавни структури и частни фирми. Аналогично е и техническото им оборудване.

Можете са подкрепите Петицията тук

RNS