Под лупа! Повече проверки на пазара за риба от догодина

Проверките на пазара за риба, както и инспекциите по море от  догодина ще скочат с 20 на сто  в сравнение с 2016-та., съобщиха от  Министерството на земеделието и хранитe.

Контролът се налага за да се предотврати незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, който ощетява риболовците. Затова рибарите в страната ни ще регистрират целия улов, включително и този под 50 кг. в дневници, декларации за разтоварване и документи за продажба от всички оторизирани кораби.
През 2017 година квотата за улов на калкан в Черно море остава 43,2 тона. Квотата за цаца и през следващата година също няма да бъде променяна. България и Румъния са двете държави – членки на ЕС, извършващи риболов в Черно море. Поради тази причина общата квота за улов на калкан от 86,4 тона е разпределена поравно. Квотата за улов на цаца за ЕС е 11475 тона, като страната ни получава 8032,5 тона, а Румъния 3442,5 тона за 2017 г.

RNS