На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 24.10.2022 г. от 16:00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2. Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 24.10.2022 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проектите за актуализация на бюджета на Община град Добрич и на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.