Дефицитът на кадри ще доведе до масово увеличение на заплатите през втората половина на годината. Половината от работодателите възнамеряват да увеличат възнагражденията с до 20%, като най-висок ръст се очаква в регионите на София, Бургас и Варна и Пловдив.

Това е един от изводите от проучването на ManpowerGroup България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции“, което анализира какви промени планират работодателите от всички сектори и региони на страната по отношение на месечните възнаграждения и бонуси през следващите шест месеца.

Почти половината (49%) от анкетираните 513 работодатели споделят, че ще увеличат възнагражденията до 20%, а 2% прогнозират по-висок ръст, като в повечето компании тази промяна ще засегне всички служители без значение от позицията, която заемат. 37% от анкетираните споделят, че ще увеличават възнагражденията с 10%, а 12% планират по-високи увеличения – между 10% и 20%.

В повече от половината компании планираните промени ще засегнат всички служители.

Подробности четете в Инвестор.бг