По-равни сред равните! Безработните депутати ще получават месечно по 1560 лева обезщетение

Всички народни представители от 43-ото Народно събрание, които след указа на президента за разпускане на парламента, ще се окажат безработни, ще могат да се регистрират в бюрата по труда.

Обезщетенията, които те ще получават,  са по общия ред. Безработните народни представители имат право да получават 60% от осигурителния доход за последните 24 месеца.

Тъй като до момента те са се осигурявали върху тавана от 2600 лв., освободените от президента Радев народни представители ще получават максимум по 1560 лв. на месец. Сумата може да е малко по-малка в зависимост от работните дни за съответния месец, но не и по-висока.

RNS