Закриване на специализираните съд и прокуратура, разпускане на действащия Висш съдебен съвет (ВСС), смяна на ръководството на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), бърз избор на нов Инспекторат към ВСС, обжалваемост пред съд на отказите за образуване на досъдебно производство.

Това са първите задачи на евентуалното съвместно бъдещо управление в областта на правосъдието, около които се обединиха днес „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“.

Всички сочеха като приоритет и смяната на главния прокурор Иван Гешев. Затова при обобщението на дискусията Лена Бориславова от ПП записа: „Искане за оставка, което да отправим групово“.

„Бих се радвал главният прокурор сам да си подаде оставката, за да не се занимаваме с него. Надявам се, че и той гледа в момента и да е разбрал, че е дошло време за промяна и да знае кога е дошло времето да се оттегли“, каза лидерът на ПП Кирил Петков, който участва в дискусията.

Лена Бориславова изложи как ПП вижда началото на процеса за смени по върховете на КПКОПИ и прокуратурата. Тя предложи да бъде създадена парламентарна комисия за противодействие на корупцията, чиято първа задача да е да констатира в доклад системното неизпълнение на задълженията на КПКОНПИ в борбата с корупцията и това да даде законово основание за смяната на ръководството ѝ. Тази парламентарна комисия трябва да определи и приоритетите и стратегията за дейността на КПОНПИ. Третата ѝ задача ще е да преразгледа информацията за престъпления, извършени от магистрати и да внесе сигнал до ИВСС. Като тук Бориславова даде пример с казуса „Осемте джуджета“.

В тази връзка тя каза: „Трябва бърз избор на нов ИВСС, чийто мандат е изтекъл отдавна и се поставя въпросът за легитимността на актовете му“.

Съдебната реформа е представяна като приоритет и от четирите формации и неслучайно обсъждането ѝ се провежда още в първия ден на консултациите между евентуалните партньори в бъдещото правителство.

Партията с най-много депутати в бъдещия парламент, на която президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство – ПП, залага в програмата си серия от реформи в областта на правосъдието.

Първата група е посветена на съда. В нея се предлага трансформиране на Висшия съдебен съвет във временно действащ орган и смяна на кадровия му състав, ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите, ограничаване на произволното и безсрочното командироване на съдии, регулиране на натовареността на съдиите въз основа на предварителен обективен анализ и реформа в юридическото образование.

Втората група идеи на ПП са свързани с прокуратурата. Партията предлага преосмисляне на фигурата на главния прокурор чрез конституционни промени и провеждане на дебат за премахване на концентрацията на надзора за законност от ръцете обвинител №1 или изобщо фигурата на главния прокурор. Въвеждане на възможност за обжалване пред съд на отказите за образуване на досъдебно производство и на реална отчетност и възможност за изслушване на прокуратурата относно нейната ефективност.

Третата тема в програмата на ПП е борбата с корупцията. Предложенията са за премахване на специализираните съдилища и прокуратури. Разширяване на кръга на прокурорите, които разследват корупционни престъпления и съответно на съдиите, които разглеждат тези дела. Засилване на контрола върху издаването на разрешения за използване на специални разузнавателни средства.

Тук влиза и идеята за „извършване на кадрови, институционални и функционални промени в дейността на КПКОНПИ“. Предлага се въвеждане на ясни критерии за преценка на вероятната основателност и пропорционалността на обезпечителните мерките, налагани по искане на комисията и ясното и, обвързване с наказателните производства. Друга идея е пряко отчитане на инспекторатите към всички министерства пред КПКОНПИ. Въвеждане на механизми за сигурно подаване на сигнали за закононарушения, нередности и корупция.

Четвъртата тема е електронното правосъдие. Тук се предлага привеждане на ЕИСС и ЕПЕП в съответствие с нуждите на съдиите, адвокатите и другите участници в процеса. Заложено е и създаване на единна електронна идентификация във всички държавни институции, включително и в съдебната система, както и метод за комуникация чрез система за сигурно връчване на книжа по електронен път.

ИЗТОЧНИК lex.bg