Министерски съвет са приели ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 31 август 2020 година.
С това постановление В срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури: и се изброяват 34 администрации.
В портала за обществено обсъждане беше публикуван проекта на постановлението. Като мотив за увуличение на заплатите на въпроните администрации беше заисано: „Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.“
Имам няколко въпроса:
1. Защо общественото обсъждане беше само 14 дена?
2. Това дали е противоепидемична мярка?
3. Ако това е противоепидемична мярка какъв е срока на мярката? По така написано постановление лично аз разбирам, че мяркат е безсрочна/пожизнена.
4. Ако това е безсрочна противоепидемична мярка, защо тя е безсрочна, а мярката за бизнеса (60:40, 80:20, грандове, намалено ДДС, заеми), мярката за родителите (еднократно 375 лв, новата мярка която още не е стартира – 610 лв за родители които не могат да работят дистанционно), мярката за пенсионери (3 месеца по 50 лв), мярката за медиците на първа линия (1000 лв към заплатата) са срочни мерки?
5. Интересно ми е тези институции как са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19:
– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
– Национален статистически институт – за служителите в териториалните статистически бюра, провеждащи изследвания по метода „Лице в лице“ и участващи във всички етапи на преброяването на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2021 г.;
– Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;
– Изпълнителна агенция по околна среда;
– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
– Дирекция за национален строителен контрол;
– Български институт по метрология;
– Национален институт за помирение и арбитраж;
– Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;
– Фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика;
– Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
– Регионални инспекции по околна среда и води;
– Басейнови дирекции.
6. Защо определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат в сила от 1 август 2020 г.“
Защо ли ми се струва, че това е предизборно купуване на гласове?

 

Текст на постановленето:

20P240

 

Линк към портала за обществено обсъждане на постановлението:  http://www.strategy.bg

Линк към постановлението и документите качени към него:  http://pris.government.bg

Делян Василев