Лекция на тема гражданско правосъдие изнесе председателят на Окръжния съд в Добрич Галатея Ханджиева пред ученици от единадесетите и дванадесетите класове в Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“ и Средно училище „Любен Каравелов“. Двете училища са партньори на съда в тазгодишното издание на Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Ханджиева обясни как започва и как протича съдебното производство по граждански дела, какви са задълженията на ищците и ответниците. Тя даде примери за граждански производства, свързани със семейни, имуществени и потребителски спорове. Коментирани бяха производствата, образувани по искове за промяна на име или за установяване на произход. Внимание бе отделено и на делата по Закона за отнемане на незаконно придобито имущество и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Ние ежедневно влизаме в гражданскоправни отношения, посочи лекторът и обясни, че всеки може да се обърне към съда, ако смята, че някакво негово гражданско право е накърнено.

В срещите си с ученици съдия Ханджиева обърна внимание и на договорните отношения, като отбеляза, че голяма част от гражданските дела в съда, се образуват точно по искове, свързани с договори – по искове за реално изпълнение, разваляне, нищожност на договор и др.