Съдия Ангелина Лазарова получи мил жест на признателност от своя отбор младши магистрати в международното състезание за младши магистрати THEMIS на Европейската мрежа за съдебно обучение. Ръководеният от нея екип се представи отлично на полуфинала „Съдебна етика и професионално поведение” в Барселона миналата седмица.

Отборът е в състав Калина Станчева – младши съдия в Софийски градски съд, Георги Коджаниколов – младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Радослав Ангелов – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч. „Учителят е компас, който активира магнитите на любознателността, мъдростта и знанието в своите ученици.

Отборът сърдечно благодари на великолепния си настойник – съдия Ангелина Лазарова. Нейната всеотдайност, преданост и работна етика бяха в основата на успеха на трима млади български магистрати…

Да обучаваш означава да вдъхновяваш. Затова огромно „благодарим“ на съдия Лазарова, че беше най-прекрасният вдъхновител“, пишат участниците в състезанието в платформата Съдебна етика http://judicialethicsplatform.eu/.

Темата, която отборът на Националния институт за правосъдие представи, е „Призив за хармонизиране на правилата на съдебна етика и професионално поведение“. Службата за противодействие на престъпността към ООН изрази желание за сътрудничество и съвместна работа за развиване на създадената от отбора Judicial Ethics Platform. В нея е систематизирана информация за кодексите за съдебно етично поведение на страните-членки на ЕС, анализ на разпоредби, източници, регламентиращи етичните стандарти, както и онлайн форум за дебати по съдебна етика и професионално поведение.

За разработването на платформата българският отбор получи специалната награда за иновации от журито на THEMIS в Барселона.