Община Тервел съобщи, че съгласно проект за временна организация на движението, съгласуван с Агенция „Пътна инфраструктура“ и КАТ – Добрич, както и във връзка с извършван в момента ремонт на Републикански път III-207 в учасък Тервел-Честименско-граница с Област Силистра, се налагат промени в организацията на движение.

Община Тервел е уведомена от изпълнителя на ремонтните работи, че от 09.08.2022 г. до приключване на ремонта на мостовото съоръжение до Помпена станция с.Честименско се затваря за движение път III-207 в участъка от крговото кръстовище на изход Тервел – посока Силистра, до разклона на пътя Безмер-Честименско.

Движението е организирано по улици „Стефан Караджа“ и „Иван Асен II” в град Тервел.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема за временна организация на движението