Няма данни някой да е забелязал с дни работилите незаконно тежки машини на централния плаж в Каварна. Басейнова дирекция е разпоредели на кмета да установи виновните и да предприеме действия срещу тях

дига-2[1]

200 метра дълга незаконна дига от пясък и чакъл, с височина между 4 и 5 метра, е изградена незаконно на централния плаж на Каварна. Фактът е установен след сигнал на гражданин до Басейнова дирекция Черноморски район. Разпоредено е кметът на общината да установи извършителите и да наложи предвидените по закон глоби. Към момента няма данни работилите с дни багери и булдозери да са впечатлили местната управа, извършвайки напълно забрано изгребване на пясък от морето и струпването му в края на брега.
На 9 декември в Басейнова дирекция „Черноморски район“ е получен сигнал от каварненец, в който се твърди, че на плаж Централен в Каварна, е изградена незаконна дига от пясък и чакъл. Твърди се, че това е направено от концесионера на ивицата. Според данните в сигнала, съоръжението е с дължина 200 метра и минава през целия плаж.
Назначената проверка от страна на Басейнова дирекция „Черноморски район“ потвърждава данните, изнесени в сигнала. Според инспекторите към момента на мястото няма тежка техника. Изрично е отбелязано, че до институцията не са постъпвали сигнали за действия по изгребване на пясъка до този момент.
Указва се кметът Елена Балтаджиева да установи откъде е взет пясъка и чакъла, с който е изградено незаконното съоръжение.
Разпоредено е кметът Елена Балтаджиева да предприеме действия по чл. 151, ал. 1, т. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 112 от АПК.

дига-3[1]
Не е ясно защо Басейнова дирекция „Черноморски район“ разпорежда именно този член, в който се коментира, че не се изисква изрично разрешително за строителство при изграждане на изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 метър и площ до 30 кв.м.
Видно от видеото, с което разполага вестник „Добруджанска трибуна“ височината на насипа е в пъти по-голяма, а площта – в десетки пъти.
Реално наемател на тази част от каварненския плаж е концесионерът на останалата част от прилежащата пясъчна ивица – местният бизнесмен Валентин Николов. Той има и хотел, който граничи с пясъка. Самата незаконно изградена дига е пред едно от плажните му заведения, също на пясъка.
Припомняме, че изгребването на пясък и струпването му на брега е забранено със закон. В края на миналия месец от Басейнова дирекция „Черноморски район“ рапортуваха, че са извършили серия от проверки по българското крайбрежие във връзка с традиционното незаконно изграждане на диги от концесионери, наематели на плажове и собственици на хотели, и заведения. Една от проверките бе именно на плаж Централен-Каварна, като се отбелязва, че при нея не е констатирана дейност във водния обект и нарушаване на Закона за водите.
Опитът да се свържем с кмета на Каварна – Елена Балтаджиева, за да получим становището й по казуса и намеренията й по отношение изпълнение на предписанията от Басейнова дирекция, останаха безуспешни вчера.
Градоначалничката, която стана такава от партия ВМРО, само твърди, че е отворена към проблемите на гражданите в общината. Повече от месец тя не отговаря на телефонните прозвънявания от репортерите на медийна компания „Добруджанска трибуна“. В личен разговор с управителя ни, същата заявява: „Не вдигам на никого личния си телефон, защото мъжът ми се сърди. Блокирам всички номера, които не съм записала в указателя си. Когато имате нужда от мен – търсете ме през секретарката ми.“
Ето защо направихме опит през секретарката на войводката да осъществим контакт вчера. Обяснено ни бе, че Балтаджиева е извън града, но ще й бъде предадено, че е била търсена.

дига-4[1]
До редакционното приключване на броя – 22 ч. снощи, госпожа Балтаджиева – ужким отворена към проблемите на гражданите, чиито изразител са и медиите, не намери на нужно да върне обаждане.
„Не знам кой е направил дигата на плажа. Аз съм наемател на тази част. Моят хотел е на половин километър от дигата, за която говорите.“, заяви Валентин Николов.
По време на последните местни избори именно Валентин Николов, известен с прозвището Цуци, в чийто бизнес през последните четири години беше прелят почти напълно финансовия ресурс на Община Каварна, подкрепяше под сурдинка кандидатът за кмет Елена Балтаджиева. Негови работници – от хотелите и заведенията му, бяха рехавата публика на неумелите й мероприятия по кампанията.
Той обеща да провери дали някой от персонала на хотела му, върху каварненския пясък, не е видял тежките машини, които с дни са работили, за да натрупат тонове пясък и чакъл в незаконното брегово „съоръжение“. Неволно Николов пропусна да спомене, че дигата реално предпазва едно от заведенията му в тази част на плажа.
Заради безобразното самоуправство и нарушаване на Закона за водите, екипът на медийна компания сезира Дирекция „Национален строителен надзор“. По закон те отговарят за незаконните градежи, включително и тези със статут на първа категория брегоукрепване. Законът предвижда глоба до 50 000 лв. за нарушителите в такива случаи.