С 15,35% е увеличена цената на водата във Варна, считано от 1 май. Решението за увеличението бе взето преди 2 дни на закрито заседание на КЕВР. То е основано на заявление на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за одобряване на бизнес плана за развитие на ВиК оператора за периода 2017-2021 г. и утвърждаване на цени на ВиК услуги.

Припомняме, че по време на предизборната кампания Лиляна Павлова – ресорен министър, разясняваше, че ВиК-секторът в региони със завишен инвеститорски интерес, са сред приоритетите на бъдещото управление на ГЕРБ 3.

Предвижданата цена за трите услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях търговски, обществени и други потребители е 2.93 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганите цени на ВиК услугите за тези групи потребители са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги – 4,06 лв./куб. м.

Сметките за юни на варненските абонати ще бъдат по новите цени.

RNS