Малко над 25% към 12 ч. е активността на провеждащия се днес референдум във варненското село Чернево, съобщиха неофициално за RNS ангажирани с мероприятието.

В селото има изградени няколко секции, две от които в сградата на читалището, където местните гласуват „за“ или „против“ изграждане на депо за отпадъци, собственост на ТЕЦ-Девня. Според тях складирането на отпадни вещества ще замърси необратимо природата. Самият бивш рудник, купен от „Соди Девня“ АД е на метри от къщите, училището и е в границите на вододайнатя зона.

чернево

От предприятието пък са категорични, че отпадъците и технологията за депонирането им е доказано безвредна.

Заради намесата на различни и корпоративни интереси в Чернево тече втора подписка за провеждане на референдум като опит за застраховане срещу негативни резултати.

2

RNS