13-та поред трудова борса се провежда днес /11 май/в Народно читалище „Съгласие-1890” гр. Каварна. Тя е специализирана в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Важното за хората от общината събитие беше открито лично от кмета Елена Балтаджиева, която изрази надежда работодатели и бъдещи работници да намерят своя общ интерес и община Каварна да бъде напълно подготвена и кадрово обезпечена за предстоящия туристически сезон.

10 работодатели заявиха свободни работни позиции и разговаряха спотенциални служители. Много жители на общината проявиха интерес към направените предложения заработа.

Сред търсещите изява на трудовия пазаримаше и украински граждани, потърсили убежище отвоенните действия на територията на община Каварна.