Кметът на Каварна – Елена Балтаджиева, отличи с грамоти 106 ученици от Община Каварна, които участваха със свои рисунки и фотографии в конкурса „Доброто в моите очи“. Призьорите ще получат и предметни награди.

Конкурсът бе иницииран от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Той бе обявен в два жанра – рисунка и фотография и в по две възрастови групи.

Местната комисия обяви конкурса в края на октомври. Срокът за подаването на творбите бе 20 ноември.

Темата на конкурса бе вдъхновена от 13 ноември – Световен ден на добротата и 16 ноември – Световен ден на толерантността.

В конкурса, взеха участие 106 деца със 116 рисунки, които се съревноваваха в две възрастови групи.

В първа възрастова група участваха 91 деца със 99 рисунки, във втора възрастова група участваха 15 деца със 17 рисунки.

РИСУНКИ, КАВАРНА

Участваха деца от ОУ „Й. Йовков”, СУ ”Ст. Караджа”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – училища в град Каварна и в село Белгун.

Компетентно жури класира представените творби  както следва:

РИСУНКИ, КАВАРНА

І ва възрастова група – 1 – 4 клас

І награда

Светослав Тодоров Червеняков – ОУ “Й. Йовков“ – 3 Б кл.

Диана Стефанова Василева – ОУ “Й. Йовков“ – 4 А  кл.

ІІ награда

Мирослав Тихомиров Панчев – ОУ “Й. Йовков“ – 3 А  кл

Димитър Кънчев Генчев – „Птиците си помагат. Да правим и ние като тях“ – СУ „Ст. Караджа“ – 4  Б кл.

ІІІ награда

Никол Адрианова Анастасова – СУ „Ст. Караджа“ – 1 А кл.

София Стефанова Павлова – СУ „Ст. Караджа“ – 2 Б кл.

Георги Пламенов Петков –„Всички да сме приятели“-  СУ „Ст. Караджа“ – 4  Б кл.

РИСУНКИ, КАВАРНА

Поощрителна награда

Димитър Рифатов Рифатов – „Помощник“- ОУ “Й. Йовков“ – 4 Б кл

Калина Руменова Траянова – ОУ “Й. Йовков“ – 4 А кл

Елисса Георгиева Николова –„Да пазим природата“-  СУ „Ст. Караджа“ – 4  Б кл.

РИСУНКИ, КАВАРНА

Награда за креативност

Ивайла Деан Дукова – „Ангел хранител“ – ОУ “Й. Йовков“ – 2 Б кл.

РИСУНКИ, КАВАРНА

ІІ –  ра възрастова група – 5 7 клас

І награда

Екатерина Викторовна Млечкова – ОУ “Й. Йовков“ – 7 к

ІІ награда

Ивайло Георгиев Василев – ОУ “Й. Йовков“ – 6 А кл

Елисавета Александрова Сотирова – ОУ “Й. Йовков“ – 5  А кл

РИСУНКИ, КАВАРНА

ІІІ награда

Поля Адамова – ОУ “Й. Йовков“ – 5 Б кл

Силвестър Илиев Тодоров – СУ “Ст. Караджа“ – 5 „А“ кл.

Всички участници  получават  грамоти, а отличените и предметни награди.

Награда и грамота  за активно участие  на класа  получават  и  3 „б”, 4 „а”, 4  “б“ клас на СУ ”Ст. Караджа” и  4 “б“  на ОУ „Й. Йовков“.

РИСУНКИ, КАВАРНА

В конкурса за фотография на тема „Доброто в моите очи“ в посочения срок творби за участие са изпратили 2 деца с по две фотографии.

Това са Кристиян Милчев от 11″б“  клас от ПЗГ „Ал. Тимирязев“  и  Гергана Николаева Даскалова от  8“б“ клас от СУ „Ст. Караджа“. Грамоти и предметни награди за участие ще получат и двамата участници.

В  рисунките и фотографиите си  децата пресъздадоха добротата у хората в реални случки, доброто в техните игри, в това да помогнат на възрастен човек, да приемат и да се забавляват с деца в неравностойно положение, да помогнат на хора и животни в беда, да се грижат за природата и др.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изразява своята благодарност за отзивчивостта на педагозите, които мотивираха децата да участват в конкурса. Благодари и на родителите за чудесните деца, възпитани в духа на добрината. Благодари и на децата за участието и споделените прекрасни емоции.